Plaatselijk Belang Rheeze Diffelen

Ons doel: 

Plaatselijk belang: Plaatselijk Belang Rheeze Diffelen is een vereniging. Alleen inwoners van Rheeze Diffelen kunnen lid worden van deze vereniging. De naam zegt het al: zij probeert de plaatselijke belangen zo goed mogelijk te dienen, daarvoor heeft zij een bestuur dat door de leden is gekozen. Wat wil Plaatselijk Belang? Plaatselijk Belang wil dat Rheeze Diffelen een gebied is waar het prettig leven, wonen en werken is. 

Kortom een dorp waar iedereen zich thuis kan voelen.

Hoe doet Plaatselijk Belang dat? Periodiek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang een vergadering op een nader te bepalen locatie. Daar worden lopende zaken met elkaar besproken en als dat nodig is wordt er actie ondernomen.

Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om een werkgroep of comité op te richten die bepaalde zaken uitzoekt of uitvoert.


Aanmelden:

    

Iedere inwoner met een vast adres* binnen Rheeze en Diffelen kan lid worden van ons plaatselijk belang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester. Kik onder het kopje ‘Bestuur’ voor contactgegevens van de penningmeester.

* : ingeschreven staan als inwoner van Rheeze/Diffelen