Het Bestuur:

Het bestuur van het plaatselijk belang Rheeze Diffelen bestaat uit de volgende leden:

Janneke Eggengoor (voorzitter)               

Gerrinda Bolks (secr.)                 

Henk Jan Veurink (penningm.)            

Herma Mulder (Notuliste)     

Gerko Hutten                            

Henk Somer    

Aaron Stapel

Rene op de Haar

Gerjanne Kremer

                                      

Contactgegevens Secretariaat:    Gerrinda Bolks (secretariaat)

         Rheezerweg 60i

         7794 RH Rheeze

 Mailadres: pbrheezediffelen@hotmail.com

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Het gevolg is dat de adressen van de bestuursleden niet meer op de site worden vermeld.