Het Bestuur:

Het bestuur van het plaatselijk belang Rheeze Diffelen bestaat uit de volgende leden:

Enrico Hans (voorzitter)               

Gerrinda Bolks (secr.)                 

Arjan Veurink (penningm.)            

Nicolien van der Veen (Notuliste)     

Gerko Hutten                          

Susanne Potgieter                    

Bert Wiltink          

Henk Somer                          

Herman van der Veen                

Contactgegevens Secretariaat:    Gerrinda Bolks (secretariaat)

                  Rheezerweg 60i

                  7794 RH Rheeze

 Mailadres: pbrheezediffelen@hotmail.com

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Het gevolg is dat de adressen van de bestuursleden niet meer op de site worden vermeld.