Plaatselijk Belang Rheeze en Diffelen.
Start

Aanmelden

Bestuur

Nieuwsbrieven

Contact

Nieuwsblog:  


29 juni 2019:

Site waarop je gegevens kunt terugvinden over de sluis bij Marienberg en Junne : klik hier.


10 juni 2018:

Nieuws met betrekking tot de sluis bij Marienberg en Junne, deel 5 : klik hier.


17 april 2018:

Nieuws met betrekking tot de sluis bij Marienberg en Junne, deel 4 : klik hier.


20 januari 2018:

Nieuws met betrekking tot de sluis bij Marienberg en Junne, deel 3 : klik hier.


5 november 2017:

Nieuws met betrekking tot de sluis bij Marienberg en Junne, deel 2 : klik hier.


5 november 2017:

Woonsplitsing inwoonsituaties onder voorwaarden: klik hier.


22 september 2017:

Nieuws met betrekking tot de sluis bij Marienberg en Junne, deel 1: klik hier.


28 juni 2017:

Onderstaande punten uit de ledenvergadering hebben we neergelegd bij de gemeente.
Hun antwoorden staan cursief gedrukt:

Er zou iets gedaan worden aan de knik in de verkeersdrempel ter hoogte van “De Rheezerbelten”. Het gat bij de drempel is gerepareerd, echter de knik zit er nog steeds.
   De drempel is op dinsdag 11 april aangepakt.
Het onderhoud van sloten moet bij de gemeente onder de aandacht gebracht worden. Er worden nog steeds een aantal sloten niet meengenomen in het onderhoud.
   Langs de Marsweg worden de sloten wel gekorfd. PB heeft aangegeven welke sloten nog niet gedaan worden.
Er wordt gevraagd ook de berm van de Marsweg mee te nemen bij de maaironde in het voorjaar.
   Met de 1e maaironde wordt dit uitgevoerd. (rond week 20) Dit lijkt nog niet te zijn gebeurd, PB gaat hier achteraan.
Marsweg; grasklinkers in de bocht bij Jans.
   De noodzaak voor het leggen van graskeien op deze locatie ziet de gemeente niet.
Marsweg: wanneer er geveegd wordt ook het stukje naar beneden naar het fietspad meenemen.
  Dit stukje pad is toegevoegd aan de planning voor de grote veegwagen als extra veegobject (incidenteel). Voor het eerst gepland in week 23.
Wordt de Rheezerweg afgesloten wanneer de nieuwe sluis bij Marienberg wordt aangelegd?
  Ze gaan in september 2017 beginnen, en verwachten volgend jaar september klaar te zijn.
  In het begin zal er nog weinig overlast zijn voor het verkeer. Pas als de het wordt aangesloten op de Rheezerweg zal er wat overlast kunnen ontstaan. Maar er wordt  ten allen tijde gezorgd voor      een bypass, die geschikt is voor voetgangers, fietsers, auto's, landbouwverkeer, caravans en vrachtverkeer.6 april 2017:

Beste inwoners van Rheeze en Diffelen,

Op de onlangs gehouden jaarvergadering kwam het onderhoud van de Marsweg aan de orde.
In het uitvoeringsprogramma wegenonderhoud Rheeze/Diffelen staat de Marsweg pas in 2019 op de planning. Het Plaatselijk Belang heeft hier eind vorig jaar bezwaar tegen aangetekend, met de vraag  of de Marsweg naar voren gehaald kan worden naar 2017. Dit is van het grootste belang voor de vele toeristen die hier zomers fietsen, maar natuurlijk ook voor de eigen inwoners. De weg is erg slecht.

Deze week ontvingen we van de gemeente bericht :
“De Marsweg zal niet in 2017 zal worden uitgevoerd. De motivatie is dat we binnen beschikbaar budget, gemeentebreed en op basis van belangrijkheid van wegen proberen een verdeling te maken (de bestuurlijke uitgangspunten).
Het is wel zo dat de fietspaden in Rheeze, die voor volgend jaar geprogrammeerd staan, in het kader van Ruimte voor de Vecht worden meegenomen. Mocht dit in 2019 gaan lopen, dan zullen we die fietspaden naar 2019 verschuiven, waardoor we de Marsweg in 2018 kunnen oppakken.
Daarnaast heeft de gemeente de laatste jaren in het gebied Rheeze-Diffelen goed geïnvesteerd in de wegen en in de bermen en ook in de komende periode (2017-2019) staat het nodige geprogrammeerd. De gemeente kan niet alle problemen en wensen direct oplossen, we vragen daarvoor begrip.”

Ook de overige opmerkingen die gemaakt zijn op de ledenvergadering hebben we bij de gemeente neergelegd.
Zodra hier meer over bekend is hoort u dit van ons.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Rheeze Diffelen.