Plaatselijk Belang Rheeze en Diffelen.
Start

Aanmelden

Bestuur

Nieuwsbrieven

Contact
Copyright © 2017 by " Johs Heijmink " -   All Rights reserved  -  E-Mail bestuur: pbrheezediffelen@hotmail.com

Het Bestuur:  

 
Het bestuur van het plaatselijk belang Rheeze Diffelen bestaat uit de volgende leden:

Enrico Hans (voorzitter)                     

Gerrinda Bolks (secr.)                        

Arjan Veurink (penningm.)                 

Nicolien van der Veen (Notuliste)      

Gerko Hutten                                     

Susanne Potgieter                             

Bert Wiltink
                                        
Henk Somer                                      

Herman van der Veen                       


Contactgegevens Secretariaat:      Gerrinda Bolks (secretariaat)
                                                           Rheezerweg  60i
                                                           7794 RH Rheeze
                                                           Mailadres: pbrheezediffelen@hotmail.com

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.  Het gevolg is dat de adressen van de bestuursleden niet meer op de site worden vermeld.